Lavenergiboliger er noe som stadig blir mer populært her i Norge. Men hva er egentlig en lavenergibolig? Vi har nok alle hørt begrepet tidligere, men har kanskje ikke en formening om hva dette faktisk innebærer. I denne artikkelen vil vi gi deg en bedre forståelse av hva en lavenergibolig faktisk er.

Definisjon og krav til bolig

Lavenergibolig spare strømEn lavenergibolig er definert som en bolig som har et totalt energibehov som er under halvparten av et gjennomsnittlig forbruk av energi for boliger i Norge. For at det skal klassifiseres som en lavenergibolig så må energiforbruket være lavere enn 100kWh per kvadratmeter i året. Det er ikke bare dette som gir en indikasjon på at det er en lavenergibolig. Energibehovet og inneklima må sees i sammenheng med byggetekniske løsninger, tekniske installasjoner, arkitektur og ytre klima. Huset eller leiligheten må være lufttette og kan ikke ha kuldebroer. Det vil si felter som er dårligere isolert enn andre. Med andre ord så må huset eller leiligheten være bedre isolert enn minimumskravene i byggeforskriften. Når det gjelder oppvarming så er det også noen krav i henhold til dette. Systemet bør være mest mulig fleksibelt, det at man for eksempel benytter en kombinasjon av elektrisitet og vannbårne løsninger.

Mer informasjon finner du hos Lavenergiprogrammet.no.

Fremtiden

Kulde i vinternorgeDet er mye mulig at det er lavenergiboliger som er fremtiden for mange. Det er ingen hemmelighet at ressursene her på jorden stadig blir knappere og vi som mennesker må gjøre noen grep i henhold til dette. Det er stadig samfunnsdiskusjoner om at det er viktig at vi sparer på energi så godt man kan. Det er ikke bare det å spare energi en slik besparelse vil føre til. Ved at man sparer på energien så godt man kan så har man også mulighet til å bidra til et bedre klima. Vi her i Norge har et høyt forbruk av energi i våre husholdninger. Noe av dette er nødvendig ettersom vi lever i et land med til tider sterk kulde. Det skal allikevel sies at det er mye energi som går til spille som følge av dårlige konstruksjoner med dårlig isolering for eksempel. Men det er ikke bare dette som forårsaker unødvendig bruk av energi. Det er også mange nordmenn som har lav bevissthet rundt det å spare energi generelt. Det er nok mange som ”fyrer for kråka” i løpet av vinteren.

Det er mange som benytter mye energi i sin bolig selv om de ikke er tilstede for eksempel. Dette er nok noe de fleste nordmenn kan bli bedre på. Det er årsaker som dette som har gjort at lavenergiboliger har blitt populært, men også kommer til å vokse i popularitet i fremtiden. Det er faktisk slik at en slik bolig vil kunne hjelpe deg til å spare tusenvis av kroner også. Så ved at vi som samfunn vurderer slike tiltak vil vi ha muligheten til å skape et bedre miljø til de som kommer etter oss. Samt at mange har muligheten til å spare en hel del penger som kanskje vil kunne være et av de beste insentivene for mange forbrukere som ikke er så opptatte av miljøet.