Krav til lavenergibolig

Lavenergiboliger kravDersom du er en av de som vurderer å enten bygge eller kjøpe en lavenergibolig så er det viktig at du vet om hvilke krav det stilles for slike boliger. Det finnes også et annet navn for lavenergiboliger og det er passivhus. Først og fremst så er det slik at en lavenergibolig er en bolig som bruker betydelig mindre energi til oppvarming sammenlignet med en vanlig husstand i Norge.

Det er en grunn til at disse husene også kalles passivhus. Årsaken er at man implementerer passive tiltak i huset slik at man kan redusere energibehovet. Noen av disse tiltakene er for eksempel at de ytre veggene, gulvet samt taket skal være ekstra godt isolert. Det er ikke bare dette som skal være meget godt isolert. Dette gjelder også vinduene. I tillegg til dette skal det være godt tetthet slik at det er noen sannsynlig for luftlekkasjer i boligen. Når man har dekket disse kravene så kan det være slik at andre spørsmål dukker opp. For eksempel hvordan skal man oppnå et godt inneklima samt god luftkvalitet i boligen? Det som er viktig i henhold til dette er at man har et godt ventilasjonssystem som kanskje også har mulighet til å gi deg varmegjenvinning.

Den norske standarden

Det er ikke bare i Norge at man har muligheten til å bygge eller bo i et slikt energibesparende hjem. Det skal allikevel sies at det bare er Norge som har egne standarder for disse husene. Det er visse krav som skal opprettholdes når disse boligene blir bygget. Det første kravet er at man skal kunne oppgi varmetapstall. Dette vil si at det er begrenset hvor stor varmetap boligen som er bygget kan ha gjennom de ulike fasadene, slik som vegger, tak, vinduer, gulv og så videre. Dette kan være luftlekkasjen og faktorer i henhold til ventilasjon. Hvor mye varmetap du kan ha med en slik bolig vil være avgjørende i henhold til hvilken størrelse det er på huset. Årsaken til at det er krav i henhold til varmetap er selvfølgelig fordi jo mindre varmetap det er, jo mindre er behovet for oppvarming. For å oppnå en slik standard er du avhengig av at de som har bygget huset har planlagt godt og gjennomført jobben på en nøyaktig måte.

Ytterligere krav

Det er ikke bare varmetap som er et krav i henhold til disse boligene. Det er også krav fir oppvarmingsbehov som er i tråd med varmetap. Boligen skal ikke behøve å benytte mer en 15kWh per kvadratmeter dersom huset er større enn 250 kvadratmeter. Dersom boligen er mindre så er kravene justert. Når det gjelder oppvarmingen er det også et krav at så mye som mulig skal basere seg på andre energikilder enn gass, olje eller elektrisitet. Hvis du greier å dekke mer enn 50% av boligens energibehov ved hjelp av varmtvann som en fornybar kilde så kan du dekke resten av energibehovet ved hjelp av elektrisitet. Dette på bakgrunn av at kravet sier at energi fra elektrisitet eller fossile brensler skal ligge på under 50%. Så dersom du er interessert i å bygge et slikt hus så har du fått informasjon om noen av de viktigste kravene.

For øvrig anbefales Lavenergiprogrammet.no som kilde for krav og annen informasjon.